Pin
Send
Share
Send


на polyhedra те са геометрични елементи които имат плоски лица и тази къща a обем Това не е безкрайно. Етимологичните корени на термина, открити в гръцкия език, се отнасят до „Много лица“ .

Полиедър може да се разбира като a тяло твърди и триизмерни. Когато всичките му лица и ъгли са равни една на друга, тя се квалифицира като a обикновен многогранник , В противен случай ще бъде a неправилен многогранник .

Друга възможна класификация е свързана с количество от лица, които представя. Нарича се шестгранен многогранник hexaedro , петгранен многогранник е известен като петостенник и така нататък, винаги образувайки деноминацията със съответния гръцки префикс (хекса, пента, тетра и др.).

От друга страна, можете да правите разлика между тях вдлъбнати полиедри и изпъкнали многогранници , на вдлъбнати полиедри са тези, които чрез присъединяване на две точки, разположени вътре в тялото, сегмент съответстващ оставя повърхността. Вместо това в изпъкнали многогранници , сегментите, които свързват две точки от вътрешното пространство, никога не напускат геометричното тяло.

Пример за многогранник е куб , обикновен многогранник с четири равни лица, чиито вътрешни ъгли са съвпадащи един с друг. Това означава, че конструираните по този начин зарчета са многоедри. Кутии, чиито лица са квадратни, също влизат в групата на многогранниците.

Друг пример за многогранник са призми : в случая това са неправилни многоедри. Важно е да се отбележи, че класификациите не винаги са изключителни. Призмата е неправилен многогранник, но от своя страна е изпъкнал многогранник.

Полиедра са класифицирани в различни семейства, две от които са изброени по-долу:

* платонови твърди частици : това са тези, които имат равни лица и ъгли и това са изпъкнал , От това семейство има само пет многогранника, които са кубът, додекаедърът, тетраедърът, октаедърът и икосаедърът. Това семейство е от съществено значение, тъй като други произлизат от него, като напр архимедови твърди частици ;

* Архимедови твърди частици : те са изпъкнали, върховете им са равномерни, а лицата им правилни (но не еднакви). Има само единадесет, а някои от тях се постигат чрез подрязване на платонистите, тоест чрез рязане на техните върхове или неговите краища Някои от архимедовите твърди частици са пресеченият куб, ромбикобоктаедърът, ромбикозидодекаедърът и пресеченият икосидодекаедър;

Той е известен с името на двоен многогранник към този, чиито върхове съответстват на центъра на лицата на втори многогранник. Да видим някои данни любопитно: двойният многогранник на двоен наподобява оригинала; двойникът на един с еквивалентни върхове също има еквивалентни лица; този на полиедър, който има еквивалентни ръбове, също ще има еквиваленти. Твърдите вещества на Kepler-Poinsot и Platonic са свързани с тази класификация, сред другите редовни многогранници.

Въпреки че можете да разпознаете няколко вида двойственост, от които да свържете две фигури, сред най-използваните са полярна реципрочност и на топологична двойственост , Нека да видим по-долу определението на тези понятия:

* полярна реципрочност : като цяло, да се определи двойствеността, като се говори за неговата реципрочност полярен концентрична сфера се приема като еталон, така че всеки полюс (или връх) е свързан с лице и неговата равнина (наречена полярен), така че въображаемата линия, която минава през върха и центъра, е перпендикулярна на споменатата равнина и квадратът на радиуса може да се получи, ако е направен произведението на разстоянията от всяка страна до центъра;

* топологична двойственост : когато двоен многогранник е изкривен, така че той вече не може да бъде получен чрез взаимност, може да се каже, че оригиналът и токът са топологично двойни, но не и полярни реципрочни.

Pin
Send
Share
Send