Pin
Send
Share
Send


на етимология от логаритъм Това ни отвежда до две гръцки думи: лога (което се превежда като "Причина" ) и arithmos (в превод като "Number" ). Концепцията се използва в областта на математиката.

Логаритъмът е експонат което трябва да събере положителна сума, за да получи в резултат определено число. Трябва да се помни, че междувременно показател е числото, което обозначава силата, до която трябва да се издигне друга цифра.

По този начин, логаритъмът на число е показателят, към който е база за да стигнем до това число , Много пъти аритметичното изчисление може да се направи по-просто чрез апелиране към логаритми.

Да видим а пример , на логаритъм в база 5 от 625 това е 4 защото 625 е равно на 5 към мощност 4 : 5 x 5 x 5 x 5 = 625.

Като се има предвид числото ( аргумент ), логаритъмната функция е отговорна за назначаването на експонент (the мощност ), към който друг фиксиран номер (the база ) трябва да се повдигне, за да получите аргумента. Връщайки се към нашия пример, аргументът е 625 , силата е 4 а основата е 5 .

База за захранване = Аргумент
5 повдигнат до 4 = 625
5 x 5 x 5 x 5 = 625

шотландски Джон napier Той е посочен като пионер в дефинирането на логаритми в 17-ти век , Години по-късно швейцарците Леонхард Ойлер Той ги свърза с експоненциалната функция. С него обективен за да улеснят операциите, инженери и учени от различни области ежедневно се обръщат към логаритми.

Нарича се логаритмична скала , от друга страна, към измервателна скала който използва логаритъма на a физическо количество заместване на количество под въпрос

Понятието "скала за измерване" е известно още като "ниво на измерване" и е променлива, която служи за описание на естеството на данните, съдържащи числата, които са присвоени на обектите и следователно тези, които съдържат а променлив .

По отношение на „физическото количество“ означава такова, което може да бъде измерено в контекста на a физическа система , тоест, на които е възможно да се зададат различни стойности, които започват от измерване.

Въпреки че името може да изглежда необичайно, всички сме използвали логаритмичната скала в училище, дори без да знаем. Например, може да се види в поделенията на оси Декартови, които са разделени на равни разстояния като: 1, 10, 100, 1000, вместо 1, 2, 3 и т.н. Това може да бъде идеално за начертаване на данни, които се разширяват в значителен диапазон от стойности, тъй като диапазонът става много по-лесен за манипулиране.

Основите на логаритмите, които се използват най-много са числото e , основа на неперийските или естествените логаритми и 10 , тази на десетичните знаци.

Благодарение на научните изследвания на хора като Ернст Хайнрих Вебер и Густав Теодор Фехнер , от края на осемнадесети и началото на деветнадесети век, съответно, знаем, че съществува количествена връзка между начина, по който възприемаме физическите стимули и техните величина , Тази теория е предложена през 1860 г. и с други думи може да се изрази като определени човешки сетива работят логаритмично .

Това може да ни помогне да разберем някои от предимствата на използването на логаритмични везни при представяне на определени стойности, тъй като мозъкът ни разбира концепцията за логаритъм по много по-естествен начин, отколкото си мислим. Ухото, например, е в състояние да възприема равни разлики във височината на звуците, когато получава стимул на равни съотношения на честотата.

Като че ли това не е достатъчно, някои проучвания, проведени в групи от малки деца и възрастни от племена далеч от големите градове, са доказали, че човешките същества използват логаритмични везни по естествен начин, за да представят ценности числено.

Pin
Send
Share
Send