Pin
Send
Share
Send


Преди да пристъпим към задълбочен анализ на значението на термина оплакване, който ни засяга сега, трябва да установим, че то има етимологичен произход на латиница. Това се доказва от факта, че той е съставен от три ясно обособени латински части, които му свидетелстват: представката от-, което може да се преведе като "лишаване"; глаголът Ще обявя, което е синоним на „известяване“; и наставката -иа, което е еквивалентно на "качество".

оплакване е действие и ефект от отчитането (уведомявам, уведомявам, обявявам нередовността или незаконността на нещо, предавам). Жалбата може да бъде отправена пред съответните органи (което предполага прилагането на съдебен механизъм) или публично (само с препоръчителна стойност).

Например: „Нова жалба усложнява кмета, обвинен в корупция“, „Майка подаде жалба срещу сина си, обвинявайки го в насилие и насилие“, "Журналистът обеща да отиде в правосъдието, за да формализира оплакването си от заплахи".

Следователно оплакването може да бъде и изявление и на документ в който органът на комисията е информиран за липса или а престъпление , Може да се каже, че жалбата информира органа за незаконно и го принуждава да се мобилизира, първо да провери дали престъплението съществува и след това да определи отговорностите и наказанията.

на полиция Обикновено първият орган е получил жалба. Ако човек върви по улицата и наблюдава как крадец нападна жена, обикновено е да отиде в полицията за помощ и да съобщи престъпника. Нещо подобно се случва, когато дадено лице претърпи грабеж: той трябва да се обърне към полицейското управление, за да подаде жалбата. След това полицията ще започне да разследва и ще поиска действието на правосъдие .

Важно е да знаете, че има много видове оплаквания, но сред най-значимите са следните:
• Анонимен. Както подсказва името, тя е тази, която се прави от човек, без да се разкрива самоличността му.
• Престъпник. Тя е тази, която идва да запише, че е била свидетел или жертва на конкретно престъпление. Това може да се предприеме писмено или устно пред полицията.
За кражби, за продажба, за измами, за насилие, за злоупотреба или за заплахи са други видове оплаквания, които съществуват, както и тези за екологична престъпност.

Органите на реда обаче смятат, че оплакванията могат да бъдат разделени на две големи групи:
• Административните, които са тези, в които в основата на това, което трябва да се направи, е да се регистрира факт или действие, което е станало в рамките на административната рамка и което противоречи на закона.
• Санкциите. Въз основа на съществуващото законодателство те са тези, които идват да съобщят какво би било реализирането на престъпление или престъпление.

Известно е като невярно оплакване до неправилно вписване на престъпление пред орган. Когато отчетените факти не съвпадат с реалността, възниква фалшивото оплакване и се извършва престъпление: „Рамирес каза, че ще заведе Гомес в съда за фалшива жалба“.

Pin
Send
Share
Send