Искам да знам всичко

Оперативни разходи

Pin
Send
Share
Send


Понятието за оперативни разходи се отнася до парите, изплатени от a компания или организация в развитието на своята дейност. Оперативните разходи са заплати, наем на помещения, закупуване на консумативи и други.

С други думи, оперативните разходи са тези, предназначени за поддържа актив в съществуващото му състояние или да го модифицирате така, че отново да е в правилни условия на работа.

Оперативните разходи могат да бъдат разделени на административни разходи (заплати, офис услуги), финансов (лихва, издаване на чекове), потънали разходи (извършва се преди началото на операциите, присъщи на дейностите) и представителни разходи (подаръци, пътувания, храна).

Оперативните разходи също са известни като непреки разходи , тъй като те предполагат онези разходи, свързани с дейността на бизнеса, но не са инвестиции (като закупуване на машина).

Припомнете си, че в икономически смисъл a инвестиция Именно разположението на капитала се прави за постигане на бъдеща печалба. Инвестицията предполага оставка на незабавна полза за бъдеща.

От друга страна, оперативните разходи се разпределят към бизнес резултати и те не се материализират в очакване на бъдеща полза, но тяхната функция е да позволят съществуването на търговската дейност (което, разбира се, е предназначено да бъде рентабилно и да дава печалба).

Например: закупуването на пет компютъра от компания е инвестиция. Ежедневните разходи за печатащи касети, листове и електричество обаче са част от оперативните разходи.

Счетоводна класификация на термина

Друга класификация на това понятие от счетоводна гледна точка може да се отнася до разходите, които определено образувание прави, за да съществува като такова, тоест да оперира в определена търговия.

В рамките на това определение оперативните разходи могат да бъдат: за продажба (тези, чиято цел е да увеличат печалбите от търговски обмен; в тази класификация ще бъдат доставките, комисионите, рекламата, наред с други), на администрацията (За да функционира, е необходимо да се извърши серия от основни процедури, за да се превърне в организация; тези разходи включват заплати за служители, такси и т.н.) и производство (Всички разходи за труд и материали, за да може да изпълнява продуктивната задача; тези разходи могат да включват закупуване на суровина, машини и труд).

Преди да създадете компания е от съществено значение да проведете a Кратък анализ на оперативните разходи за да разбера дали това ще бъде изгодно или не. След като компанията бъде създадена, тази аналитична работа трябва да бъде продължена, за да се знае кога да се намали производството или да се направят съответните промени преди компанията престава да бъде печеливша.

Обикновено се случва неопитни хора в областта на счетоводството да извършват всички сметки преди да регистрирате магазин като се вземат предвид най-поразителните неща: машини, служители, суровина; Въпреки това, има много други разходи и възможни инвестиции, които трябва да бъдат направени и които ще имат своите парични разходи, така че преди да вземете такова важно решение, е необходимо да се анализират всички плюсове и минуси на размера на предприемачеството.

Като пример: ако бизнесът е разположен в централна или туристическа зона, разходите за реклама там ще са много по-високи, отколкото ако се намира в покрайнините на същия град. Остава само да добавя, че най-препоръчително е да говорите с хора, които работят в една и съща област, да им задавате съответните въпроси около различните пазарни движения и ги помолете за съвет за вземане на стабилни решения относно това ново начинание.

Pin
Send
Share
Send