Pin
Send
Share
Send


инспекция идва от латински аз Inspectio и се отнася до действие и ефект от проверката (проучване, разследване, преглед). Това е а физикален преглед което се извършва предимно чрез зрение.

Целта на инспекцията е да намери значителни физически характеристики, за да определи кои са нормални и да ги разграничи от тези необичайни характеристики. В този смисъл е възможно да се разработят инспекции на фирми или магазини, за да проверят дали те отговарят на закон .

Интересно е да се отбележи, че в рамките на Закона има онова, което е известно като очна инспекция. По-конкретно, това е старание, извършено от съдията и което се състои в проверка за себе си, под очите на свидетели и различни експерти, сцената на факт, който се е състоял. По този начин ще научите повече за случая и след това ще съставите документ, акт, в който ще събирате всеки един от проблемите, които сте анализирали и които сте намерили.

Във военната област се използва и терминът инспекция. В неговия случай по-точно е обичайно да се говори за това, което е известно като инспекционно списание, което се състои от онова действие, което даден определен дипломиран офицер и което се състои в проверка на състоянието на различните ресурси и материали, с които разполагат военните органи ,

В областта на образованието също има проверки. В него, отговарящият за тях професионалист, онова, което прави, е да отиде в образователните центрове, за да знае от първа ръка статистиката на същите, съществуващите проблеми, както и дали учителите изпълняват съответните си образователни планове и графици.

В сградите, работните мерки и превозните средства също се извършват проверки, които гарантират спазването на закона и най-доброто качество на живот от всички.

Всичко това, без да забравяме, че в областта на компютърните науки би трябвало да говорим за това, което е известно като Фаган инспекция, което не е нищо повече от изчерпателно проучване в търсене на възможни грешки, които биха могли да имат документи или софтуер.

а инспектор Той е този, който извършва проверките. Обикновено това човек Той има необходимите правомощия съгласно закона и действащите разпоредби да изпълнява задачата си и да взема съответните решения. Ресторант, например, не може да откаже да получи инспектор, който има задължението да контролира здравните и хигиенните стандарти.

След като инспекторът е вътре в помещенията, които трябва да бъдат инспектирани, той ще вземе под внимание какво е намерил и според правилата ще постанови присъда. Следвайки примера на ресторанта, ако инспекцията открие замърсяване в кухнята или храна в лошо състояние, инспекторът може да постанови закриването или, ако няма такива правомощия, ще трябва да информира началниците си да продължат и да се приложат законът

Инспекцията може да се извърши и за контрол на фискална ситуация на фирма. В този случай държавен инспектор ще отговаря за проверката дали компанията плаща данъците, за което ще прегледа фактурите си и ще провери дали предоставя доказателства за всяка продажба.

Pin
Send
Share
Send