Искам да знам всичко

Момент на инерция

Pin
Send
Share
Send


Понятието за момент на инерция Използва се в областта на физика , За да разберете за какво се отнася изразът, първо е важно да разберете термините, които го съставят.

В специфичната област на физиката, път се отнася до количество на движение : Това е величината в резултат на умножаването на масата на тялото по неговата скорост. на инерция междувременно е свойството на даден обект да запазва своето състояние на движение или почивка, освен ако върху него не действа сила.

Както е посочено от речника на Кралска испанска академия (RAE ), the момент на инерция Това е сумата от продуктите, получени чрез умножаване на масата на различните елементи на тяло по квадрата на разстоянието към оста на въртене.

С други думи, моментът на инерцията е свързан с как масата на тяло по отношение на определена ос на въртене , Той се определя по този начин според геометрията на тялото и положението на оста, извън силите, които произвеждат движението.

Важно е да се отбележи, че инерция може да се разбира като съпротивление упражнявани от тялото до промяна в движението. В този контекст инерционният момент е аналогичен на момент на инерционна маса преди равномерно и праволинейно движение.

Тяло може да разчита различни оси на въртене , разпространение в различни области на вашия структура , Ето защо един и същ обект има възможност да има няколко инерционни момента.

Pin
Send
Share
Send